Schadebeheer: voorbeeld

21 december 2018

Met een vloot van zo’n 7.540 voertuigen heeft Engie Fleet heel wat ervaring met het beheren van een wagenpark. Daarom biedt het fleetdepartement van de gas- en elektriciteitsleverancier zijn knowhow aan andere bedrijven aan die ondersteuning gebruiken bij het beheer van hun vloot.

Engie Fleet is de entiteit die een groot deel van het wagenpark van het bedrijf Engie Electrabel beheert, dat is gespecialiseerd in de levering van gas en elektriciteit in België en het buitenland. “Voor onze interne klanten beheren wij in totaal 7.540 voertuigen, waardoor wij een van de grootste wagenparkbeheerders van het land zijn,” zo vertellen Melissa Bonura (Beheer schadegevallen & Business Support) en Emmanuël Guadagnino (Technical Supervisor). Via deze grote vloot – die hoofdzakelijk bestaat uit utilitaire voertuigen – geniet Engie Fleet een uitmuntende kennis van wagenparkbeheer en kan het dus zijn diensten aan externe klanten aanbieden.

“Vandaag beheren wij 560 voertuigen voor externe klanten zoals Omnimut, Partena of DataUnit. Wij verzorgen het beheer van het park, of het nu gaat om personenwagens of om bestelvoertuigen tot 3,5 ton, van het begin tot het eind”.

Op die manier kan Engie Fleet zijn klanten ondersteunen bij het opstellen van hun car policy of bij het opbouwen van een catalogus van bedrijfswagens en utilitaire voertuigen voor hun bestuurders. Het kan de bestuurders ook adviseren bij de keuze van hun volgende auto, de administratieve opvolging van de vloot van zijn klanten verzorgen tijdens de hele levensloop of de TCO van de fleet optimaliseren.

“Een van onze troeven is uiteraard de kracht van de Engie-groep, want wij werken op internationaal niveau, maar er is vooral onze dertigjarige ervaring in het beheer van wagenparken. Onze expertise kwam mettertijd tot stand en ook vandaag blijft die nog toenemen via het beheer van onze eigen vloot (Ontdek hier onze diensten). Daardoor kunnen we een aantal dingen die we afleiden uit ons eigen werk toepassen bij onze klanten. Daarenboven hebben we een vloot van 30 poolwagens staan met een heel specifieke inrichting zodat we de erg diverse noden van onze klanten kunnen ondervangen wanneer ze bijvoorbeeld een vervangwagen nodig hebben voor een bestelwagen”.

Interesse voor mobiliteit

Zoals zovele spelers in de sector kijkt Engie Fleet uiteraard met veel aandacht naar alle evoluties op het vlak van duurzame en zachte mobiliteit en naar de nakende introductie van het wettelijk kader voor een mobiliteitsbudget. “Mobiliteit maakt duidelijk deel uit van onze toekomstige ontwikkelingen,” zo bevestigen onze twee gesprekspartners. “Niet alleen bieden we onze klanten een studie aan voor een mobiliteitsproject om de dagelijkse verplaatsingen van hun werknemers te vergemakkelijken, maar we kunnen bijvoorbeeld ook laadpalen voor elektrische auto’s plaatsen en we bieden naast tankkaarten ook Engie-laadkaarten aan. We zijn ook een van de deelnemers van het MaaS-project (Mobility as a Service), met als bedoeling om de multimobiliteitsoplossingen van de toekomst te ontwikkelen en ondersteunen voor onze klanten”.

Schadebeheer: voorbeeld

Melissa Bonura en Emmanuël Guadagnino waren in september uitgenodigd op onze fleet datingsessie om hun expertise uit de doeken te doen op het vlak van schadebeheer einde contract. Met meer dan 7.500 voertuigen in beheer, waarvan een groot deel lichte bedrijfsvoertuigen, vormt schade aan het eind van het contract een niet-verwaarloosbaar deel van het vlootbeheer van Engie Fleet. Daarom konden ze een paar adviezen en goede praktijken aanraden aan heel wat van de aanwezige vlootbeheerders tijdens hun twee sessies.

“Bij sommige kleine schadegevallen is het financieel interessanter om geen herstelling door te voeren en de kosten einde contract te dragen eerder dan de reparatie te bekostigen. Als een klein beetje schade op een bestelwagen geen enkel veiligheidsrisico voor de bestuurder of andere weggebruikers met zich meebrengt, beslissen we vaak om niet tot herstelling over te gaan”.

De vertegenwoordigers van Engie Fleet legden ook de nadruk op het aanvechten van schade die door verhuurders wordt doorgerekend. “Door de schade aan te vechten zijn we erin geslaagd om het totaalbedrag van onze eindcontractkosten te drukken met 22 procent dankzij een grondige studie van deze contracteindes en van de aanvechtingen. We hebben ook de gewoonte om tijdens de loop van het contract regularisaties door te voeren om onaangename verrassingen te vermijden bij de teruggave van het voertuig. Van bij het begin proberen we de meest optimale duur en kilometerstand te bepalen, maar het is ook erg belangrijk om regelmatig de reële kilometers na te gaan die je bestuurders afleggen. Bij Engie Fleet analiseren we bijvoorbeeld elk contract één keer per jaar”.

Slimme adviezen, die heel wat vlootbeheerders in de zaal zeker goed van pas zullen komen.

 

Bron: MALVETTI D. (2018). De kunst om je expertise over te brengen. Link2fleet, 223, 32-33.

Share on

Tips en trucs

Gedachten