Plug-in hybride en de nieuwe belastingregeling

1 december 2019

VAA – Personenbelasting – Vennootschapsbelasting

In het Belgisch Staatsblad van vrijdag 29 december 2017 verscheen een nieuwe wetgeving inzake de belasting op de zogenaamde ‘fake hybrides’…

Fiscaliteit van de PHEV die na 31 december 2017 werden aangekocht

Volgens de wetgever moet een voertuig aan de volgende 2 criteria voldoen om als een echte PHEV te kwalificeren:

 1. De energiecapaciteit van de batterijen is groter dan of gelijk aan 0,5 kWh per 100 kg van het gewicht van het voertuig.
 2. De CO2-uitstoot is lager dan of gelijk aan 50 g/km, in welk geval de officiële CO2-uitstoot (vermeld op het gelijkvormigheidsattest) van het plug-in hybridevoertuig in aanmerking wordt genomen.

Als jouw voertuig niet aan deze twee vereisten voldoet, wordt het beschouwd als een ‘fake PHEV’.
​In dat geval moet je de CO2-uitstoot van het overeenstemmende model uitgerust met een thermische motor gebruiken! Als het thermische equivalent niet beschikbaar is, moet de CO2-waarde van de PHEV met 2,5 worden vermenigvuldigd. Deze waarde is van toepassing voor de berekening van de aftrekbaarheid en voor de berekening van het VAA.

Het begrip overeenstemmend voertuig wordt volgens het Koninklijk Besluit van 5 september 2019 gedefinieerd als een voertuig dat aan volgende voorwaarden voldoet:

● dezelfde brandstof gebruiken als het PHEV-voertuig;

● van hetzelfde merk zijn;

● van hetzelfde model zijn;

● van hetzelfde carrosserietype zijn;

● en ten slotte moet de verhouding tussen het vermogen van dit overeenkomstige model en het vermogen van het PHEV-voertuig zo dicht mogelijk de waarde 1 benaderen en tussen 0,75 en 1,25 liggen;

De verplichting om de vergelijking te maken en het overeenstemmende voertuig te identificeren, wordt vastgesteld door de autofabrikant of de invoerder.

Berekening van de CO2-uitstoot

Jouw voertuig heeft een gewicht C02 NEDC of NEDC 2.0 > 50 g/km (zie punt 49.1 van je gelijkvormigheidsattest voor de waarde NEDC/NEDC 2.0).  Op basis van je C02 NEDC/NEDC 2.0-waarde  mag je vanaf 1 januari 2020 een aanzienlijke toename van het voordeel alle aard verwachten.

U+2192.svg Sinds 2017 kun je ook de CO2-uitstoot uitgedrukt in WLTP vinden.

Volgens de wetgever wordt het CO2-gramgewicht van het type WLTP (zie punt 49.4 van je gelijkvormigheidsattest*) pas vanaf 1 januari 2021 in aanmerking worden genomen.

* Deze WLTP-waarde is alleen vermeld in het gelijkvormigheidsattest als je voertuig werd onderworpen aan een WLTP-typehomologatie, die sinds 1 september 2018 verplicht is.

Fiscaliteit van de PHEV aangekocht tot 31 december 2017

Zolang deze voertuigen in handen van dezelfde eigenaar blijven, zijn zij niet onderworpen aan de nieuwe regels die hierboven zijn uitgelegd. Bovendien hebben we het hier over voertuigen die vóór 2020 zijn aangeschaft en niet vóór 2020 zijn ingeschreven. Dit is een belangrijk detail. Het gaat dus om de ondertekening van de bestelbon of de overeenkomst (voor een leasing).

  Doe de test!

  In dit geval heeft dit formulier geen betrekking op jou...

  Geen zorgen, in dat geval verandert er voor jou niets!

  Zolang je voertuig in jouw bezit blijft (geen verandering van eigenaar), is het niet onderworpen aan de nieuwe regels die hierboven zijn uitgelegd. Bovendien hebben we het hier over voertuigen die vóór 2020 zijn aangeschaft en niet vóór 2020 zijn ingeschreven. Dit is een belangrijk detail. Het gaat dus om de ondertekening van de bestelbon of de overeenkomst (voor een leasing).

  De energiecapaciteit van de batterij van je voertuig is groter dan of gelijk aan 0,5 kWh/100kg van het gewicht van het voertuig ((Totale batterijcapaciteit)/(Voertuigmassa)x100).
  Het CO2-niveau van je voertuig is lager dan of gelijk aan 50g/km.
  Jouw voertuig wordt beschouwd als een "echte" PHEV.

  Jouw voertuig wordt beschouwd als een "fake" PHEV.

  In dit geval moet de CO2-uitstoot van het overeenstemmende model* met een thermische motor worden gebruikt! Als het thermische equivalent niet beschikbaar is, moet de CO2-waarde van de PHEV met 2,5 worden vermenigvuldigd. Deze waarde is van toepassing voor de berekening van de aftrekbaarheid en voor de berekening van het VAA.

  *Het begrip overeenstemmend voertuig wordt volgens het Koninklijk Besluit van 5 september 2019 gedefinieerd als een voertuig dat aan volgende voorwaarden voldoet:

  • van hetzelfde merk zijn
  • van hetzelfde model zijn
  • van hetzelfde carrosserietype zijn
  • De verhouding tussen het vermogen van dit overeenstemmende model en het vermogen van het PHEV-voertuig moet zo dicht mogelijk de waarde 1 benaderen en tussen 0,75 en 1,25 liggen
  De verplichting om de vergelijking te maken en het overeenstemmende voertuig te identificeren, wordt vastgesteld door de autofabrikant of de invoerder.

  Misschien ook interessant…

  Share on

  Tips en trucs

  Gedachten