Moeiteloos een aanrijdingsformulier invullen

1 augustus 2018

Het invullen van een aanrijdingsformulier is verplicht bij een ongeluk! Een volledig ingevuld formulier maakt snellere schadeafwikkeling mogelijk!

Europees aanrijdingsformulier

Wees voorbereid

Men denkt vaak ten onrechte dat een ongeluk altijd een ander overkomt. Vul uw gegevens al op voorhand in, daarmee bespaart u kostbare energie en leidt dit tot minder stress op het moment van het ongeluk.

Blijf kalm

Het is normaal dat u in eerste instantie overstuur bent, maar een klein ongeluk is geen onoverkomelijke situatie. Blijf kalm en neem de zaken rustig in ogenschouw.

Vul voldoende formulieren in


Bij een ongeluk is er meestal sprake van twee voertuigen. Echter, in geval van een kettingbotsing moeten er twee of meerdere schadeformulieren ingevuld worden.

Schrijf duidelijk

Als u een aanrijdingsformulier invult, is het van belang dat u de situatie duidelijk kunt maken aan een ander. Schrijf leesbaar en in duidelijke taal (schrijf bij voorkeur in BLOKLETTERS).

Controleer nauwgezet de gegevens van de tegenpartij

Controleer wat de andere chauffeur heeft opgeschreven. Is zijn/haar verzekering nog geldig? Is zijn/haar naam correct geschreven?

Neem foto’s

Enkele foto’s nemen van de plaats van het ongeluk kan ontzettend helpen bij de afhandeling van uw dossier en/of in geval van geschillen.

Noteer datum en tijdstip


Als u datum en tijdstip van het ongeluk niet invult, zal dit de afhandeling van uw dossier een stuk moeilijker maken.

Noteer de gegevens van getuigen


Als er getuigen aanwezig zijn bij het ongeluk, noteer hun gegevens: naam, telefoonnummer en adres. Schrijf deze gegevens op het schadeformulier. Onthoud dat familieleden of andere personen die in het voertuig aanwezig zijn ten tijde van het ongeluk, niet beschouwd kunnen worden als getuigen.

Constateer aandachtig de materiële schade


Vermeld de zichtbare schade aan uw voertuig (controleer meerdere keren indien nodig). Zelfs als bepaalde schade slechts oppervlakkig lijkt, kan er altijd niet onmiddellijk zichtbare schade veroorzaakt zijn! Het is dus van belang alle informatie duidelijk in te vullen op het formulier.

Maak een situatieschets van het ongeluk

Begin desnoods met een kladje op een blad papier. De situatieschets moet beide voertuigen bevatten, hun respectievelijke positie, noteer straatnamen en eventuele verkeerslichten en verkeersborden. Indien er getuigen zijn, teken ook hun positie op de situatieschets.

Laat het weten als u niet akkoord gaat!


Indien u niet akkoord gaat met de verklaring van de tegenpartij, vermeld dit op het formulier in het vak “Mijn opmerkingen”. In geval van problemen, kunt u overwegen het formulier niet te tekenen en uw eigen formulier in te vullen. Als er sprake is van discussie of betwisting tussen partijen, of de tegenpartij is dronken of agressief, dan kunt u het best de politie er bij halen.

Handtekening zetten nadat alle gegevens zijn ingevuld!


En nadien niets meer wijzigen. Anders is het formulier niet meer geldig.

Vergeet de achterzijde van het formulier niet

De achterzijde van het formulier is persoonlijk en kunt u het best thuis verder invullen vooraleer het naar de verzekering te sturen.

Verstuur het formulier zo snel mogelijk naar uw verzekeraar

Zolang uw verzekeraar het formulier niet heeft ontvangen, kan deze geen actie ondernemen om u te helpen. Verstuur het formulier dus zo snel mogelijk.

In noodsituaties…

Als er sprake is van overmacht en u bent niet in staat om het formulier ter plekke in te vullen, verzamel dan zoveel mogelijk gegevens over de tegenpartij (foto van de identiteitskaart en/of het rijbewijs, enz.), alleen een telefoonnummer volstaat niet!

Een ongeluk is nooit prettig maar vanaf nu bent u in staat om het aanrijdingsformulier snel en efficiënt in te vullen!

Share on

Tips en trucs

Gedachten