Verkeersreglement: verwachte wijzigingen

1 januari 2019

Ons verkeersreglement dateert van 1968. Sinds die tijd is er heel wat veranderd op het vlak van mobiliteit, of het nu gaat om technologie of de vervoersmiddelen die gebruikt worden. Het is dan ook niet meer dan logisch dat het verkeersreglement aangepast wordt zodat deze goed aansluit op de dagelijkse realiteit waar een weggebruiker mee te maken heeft.

Gezien de recente ontwikkelingen op het gebied van vervoersmiddelen, staat in het nieuwe verkeersreglement de kwetsbare weggebruiker centraal. De regels zijn beter omschreven om maximale veiligheid te garanderen en er wordt helderheid verschaft over enkele situaties die tot op heden nogal onduidelijk zijn.

 • Groen licht fietsersAlle fietsers tegelijk groen licht: Een aangepast icoon op het verkeerslicht moet
  duidelijk maken dat het licht voor alle fietsers tegelijk groen is en er geen gemotoriseerd verkeer op dat moment toegelaten is.
 • Jonge fietsers op het trottoir: fietsers van minder dan 9 jaar mochten in alle omstandigheden de trottoirs gebruiken. Dit mag nu tot de leeftijd van 10 jaar.
 • Fietsstoeltje voor kinderen : voortaan moet een kinderstoeltje minimaal voorzien zijn van een veiligheidsriem, voetsteunen en een rugleuning.
 • FietsstraatInvoering van fietszones: dit zijn fietsstraten waar fietsers altijd voorrang hebben en niet door motorvoertuigen ingehaald mogen worden. De snelheid in een fietsstraat ligt nooit hoger dan 30 kilometer per uur.
 • Inhalen van een fietser : de zijdelingse afstand die een automobilist moet aanhouden tussen zijn voertuig en een fiets wordt verhoogd van 1m naar 1m50, zodat de fietser de nodige ruimte heeft voor eventuele uitwijkmanoeuvres (bv. plots openzwaaiend portier).
 • Files al fietsend voorbijrijden : dit zal voortaan toegestaan zijn zodat weggebruikers die weinig plaats innemen zich een weg kunnen banen in de verkeersopstoppingen.
 • Elektrische fietsen die harder kunnen rijden dan 25 kilometer per uur worden onderworpen aan nieuwe verplichtingen zoals rijbewijs, minimum vereiste leeftijd en verplicht dragen van een helm.

Andere nieuwigheden zijn eenvoudigweg impliciete beleefdheidsregels of gebruiken die wij eigenlijk al dagelijks toepassen maar die nu expliciet en officieel beschreven zijn ten behoeve van de weggebruiker.

 • Nieuw waarschuwingsbord: er wordt een nieuw verkeersbord geïntroduceerd om te waarschuwen voor gaten en groeven in de weg.
 • Weggebruikers die een rotonde oprijden via de linkse baan kunnen deze niet meer verlaten via de eerste afrit ; op zich logisch maar voortaan verplicht.
 • Het zal voortaan formeel toegestaan zijn voor motorrijders om hun vier knipperlichten te gebruiken om files voorbij te rijden, iets wat al getolereerd werd.
 • Verbod inhalenVerbod om in te halen op kruispunten : het betreft een verduidelijking op reeds bestaande verkeersregels.
 • In de categorie nieuwe verkeersborden : het verplicht gebruik van dimlichten in bepaalde zones zal voortaan duidelijk aangegeven worden door een nieuw verkeersbord.
 • Nieuw bord mistEr wordt een nieuw verkeersbord ontworpen om te waarschuwen voor mist. Dit zal voornamelijk gebruikt worden op mobiele verkeersborden.
 • Met het doel de veiligheid in de nabijheid van scholen te verhogen, kunnen de straten bij schoolgebouwen tijdelijk afgesloten worden tijdens de spits. Dit is al een gangbare praktijk in een aantal Vlaamse gemeentes.

Deze nieuwe verkeersregels zullen pas vanaf 1 januari 2021 volledig van kracht zijn, voor zover de Minister van Mobiliteit een akkoord bereikt met zijn Waalse, Vlaamse en Brusselse collega’s.
Het hoeft geen betoog dat de modernisering van het verkeersreglement nog even op zich laat wachten en dat wij nog over voldoende tijd beschikken om kennis te nemen van de nieuwe regels!

Sources:

De Marneffe, A. (2018). Les 20 nouveautés du prochain code de la route. La Dernière Heure les sports, 135, 10-11.

Dusquene, O. (2018). Voilà les prochaines nouveautés du code de la route. Retrieved from https://www.moniteurautomobile.be/actu-auto/juridique/futures-nouveautes-pour-le-code-de-la-route.html

Share on

Tips en trucs

Gedachten